ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Wojciechowska

Quantitative analysis of amphiphilic N-alkyloxypyridinecarboximidamide by liquid chromatography–tandem mass spectrometry 953 960
Irmina Wojciechowska, Aleksandra Wojciechowska, Karolina Wieszczycka, Przemysław Aksamitowski, Joanna Zembrzuska, and Grzegorz Framski Vol. 71, 5
Montmorillonite intercalated with SiO2, SiO2-Al2O3 or SiO2-TiO2 pillars by surfactant-directed method as catalytic supports for DeNOx process 1219 1227
Lucjan Chmielarz, Andrzej Kowalczyk, Magdalena Wojciechowska, Paweł Boroń, Barbara Dudek, and Marek Michalik Vol. 68, 9
Oxidation of thiophene over copper-manganese mixed oxides 233 238
Małgorzata I. Szynkowska, Aneta Węglińska, Elżbieta Wojciechowska, and Tadeusz Paryjczak Vol. 63, 2

Sunday, September 19, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers