ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Mišík

Synthesis, Physicochemical Properties, and Conformational Studies of (3-Alkoxymethyl-4-hydroxyphenyl)ethanones 256 260
R. Čižmáriková, M. Polakovičová, and E. Mišíková Vol. 56, 4
(N-Salicylidene-L-glutamato)copper(II) Complexes Containing Imidazole and Pyridine Derivatives 87 90
A. Kohútová, A. Valent, E. Mišíková, and D. Mlynarčík Vol. 54, 2
Stobadine - a novel scavenger of free radicals 493 500
A. Staško, K. Ondriaš, V. Mišík, H. Szőcsová, and D. Gergeľ Vol. 44, 4
Preparation and properties of dialkylaminoethoxyazachalcones 251 262
A. Brádlerová, J. Ďurinda, and E. Mišíková Vol. 37, 2
Reactions of saccharides catalyzed by molybdate ions. XXIII. A contribution to the mechanism of the epimerization reaction 114 117
V. Bílik, L. Petruš, M. Mišíková, and V. Sutoris Vol. 33, 1
Reactions of saccharides catalyzed by molybdate ions. XXII. Oxidative degradation of D-galactose phenylhydrazones 701 705
L. Petruš, V. Bílik, K. Linek, and M. Mišíková Vol. 32, 5
α,β-Unsaturated Ketones Derived from Acetylpyridines. VI. Preparation of Some Pyridyl-Substituted Pyrazoles 354 359
L. Szücs, J. Ďurinda, E. Mišíková, A. Brádlerová, M. Kaducová, and J. Heger Vol. 26, 4

Sunday, September 26, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers