ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Kaustová

Antimycobacterial 3-phenyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-ones and 3-phenyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithiones substituted on phenyl and benzoxazine moiety in position 6 352 366
Eva Petrlíková, Karel Waisser, Rafael Doležal, Pavel Holý, Jiří Gregor, Jiři Kuneš, and Jarmila Kaustová Vol. 65, 3
A new group of potential antituberculotics: N-(2-pyridylmethyl)salicylamides and N-(3-pyridylmethyl)salicylamides 52 59
Eva Petrlíková, Karel Waisser, Karel Palát, Jiří Kuneš, and Jarmila Kaustová Vol. 65, 1
Antimycobacterial 1-Aryl-5-benzylsulfanyltetrazoles 214 219
K. Waisser, J. Adamec, J. Kuneš, and J. Kaustová Vol. 58, 3
2H-l,3-Benzoxazine-2,4(3H)-diones Substituted in Position 6 as Antimycobacterial Agents 323 334
K. Waisser, J. Hladůvková, P. Holý, M. Macháček, P. Karajannis, L. Kubicová, V. Klimešová, J. Kuneš, and J. Kaustová Vol. 55, 5
Synthesis and Antimycobacterial Activity of Salicylanilides Substituted in Position 5 121 129
K. Waisser, J. Hladůvková, J. Kuneš, L. Kubicová, V. Klimešová, P. Karajannis, and J. Kaustová Vol. 55, 2

Tuesday, July 23, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers