ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Brandštetr

Influence of superplasticizers on the course of Portland cement hydration 90 97
Pavel Šiler, Iva Kolářová, Josef Krátký, Jaromír Havlica, and Jiří Brandštetr Vol. 68, 1
Calorimetric determination of the effect of additives on cement hydration process 213 220
Pavel Šiler, Josef Krátký, Iva Kolářová, Jaromír Havlica, and Jiří Brandštetr Vol. 67, 2
History of the Faculty of Chemistry, Technical University, Brno 157 158
J. Brandštetr Vol. 50, 4
Phase Composition of Solid Residues of Fluidized Bed Coal Combustion, Quality Tests, and Application Possibilities 188 194
J. Brandštetr and J. Havlica Vol. 50, 4
Volumetric determination of thallium 546 555
A. Jílek, J. Brandštetr, and M. Křivánek Vol. 9, 9
Volumetric determination of hydrazine hydrate 261 266
J. Brandštetr Vol. 8, 5
Oxidimetric determination of hydrazine salts 611 622
A. Jílek and J. Brandštetr Vol. 7, 10
O spolehlivějším důkazu kadmia v I. b analytické skupine kationtů 179 184
A. Jílek a J. Brandštetr Vol. 6, 3-4

Tuesday, July 23, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers