ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Niekoľko novších smerov vo vývoji plastických látok

Ľ. Chaternuch

Výskumný ústav kábelov a izolantov v Bratislave

 

Full paper in Portable Document Format: 79a571.pdf (in Slovak)

 

Chemical Papers 7 (9) 571–586 (1953)

Saturday, May 28, 2022

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2022 Chemical Papers