ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 1, Number 2 / 1947, Pages 33 – 64

Ideový návrh na rekonštrukciu chemického spracovania dreva v podniku Lučobné  a farmaceutické závody, nár.podnik závod Smolenice 33 51
L. Suran
Pred otvorením výskumného ústavu v Dynamitke 51 54
M. Furdík
Budúcnosť nemeckého priemyslu 54 59
O nových cenách mydla 59 60
J. Hvorecký
Patenty 61 62
 New of the Society 62 63

Monday, December 06, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers