ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 1, Number 2 / 1947, Pages 33 – 64

Ideový návrh na rekonštrukciu chemického spracovania dreva v podniku Lučobné  a farmaceutické závody, nár.podnik závod Smolenice 33 51
L. Suran
Pred otvorením výskumného ústavu v Dynamitke 51 54
M. Furdík
Budúcnosť nemeckého priemyslu 54 59
O nových cenách mydla 59 60
J. Hvorecký
Patenty 61 62
 New of the Society 62 63

Saturday, June 06, 2020

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2020 Chemical Papers